tisdag 3 december 2013

Kulturarvsdagen på Östergötlands Länsmuseum i Linköping
torsdagen 28 november


Michelle och Sven från Östgöten-arbetsgruppen i Linköping deltog på Kulturarv Östergötlands Kulturarvsdag, tillsammans med Anita, Esther, Christer och Birgitta från Telling-projektet i Linköping, och Kenneth från Telling i Motala. Vi hade tillsammans tjugofem minuter på oss att på scenen i Wallenbergsalen dels berätta lite om några olika delar av Telling-projektet, dels göra en kort presentation av digitaliseringen och databasinläggningen av tidningen Östgöten. Michelle hade för ändamålet gjort ett bildspel, och Sven introducerade och kommenterade detta.

Roligt var att både Peter Berkesand, databasansvarig från Linköpings Universitet, och Roy Andersson från Brukskultur Åtvidaberg, förvaltare av tidningen som vi digitaliserar, var på plats och lyssnade på vår korta presentation. Dagen i övrigt var väldigt intressant och givande, med bland annat en suverän föreläsning från Mattias Frisk, museichef på Mjölby Porslinsrävsmuseum.

tisdag 19 november 2013

Som ni, kära besökare märker, ser Östgöten-delen av denna blogg nu annorlunda ut. Designen har gjorts av vår medarbetare och grafiskt ansvarig Michelle, och är en del av en strävan som Östgöten-arbetsgruppen i Linköping har att tillverka en standardmall för all grafisk användning vad gäller tidningen. Att skapa en grafisk profil för användning i marknadsföring, på bloggen, i informationsblad, och så vidare. Så detta är ett första smakprov.

Michelle och Johannes fortsätter nu arbetet med detta, och i första hand jobbet med ett bildspel inför Östgöten-arbetsgruppen i Linköpings deltagande på Kulturarv Östergötlands kulturarvsdag på Länsmuséet i Linköping torsdagen den 28:e november. Detta bildspel kommer senare att läggas upp här på bloggen.

fredag 11 oktober 2013

Tidningen Östgöten - digitalisering och bevarande av ett historiskt dokument

 
På Studiefrämjandet i Östergötland arbetar vi med att fotografera, bearbeta och lägga in i en sökbar databas alla de årgångar av tidningen Östgöten som Brukskultur Åtvidaberg har i sin ägo. Vi är för nuvarande sju personer i Linköping som arbetar med detta projekt (Christer, Emma, Hans, Johannes, Michelle, Simon och Sven). I Norrköping finns ett tiotal personer som bearbetar tidningsartiklar och lägger in i databasen, och i Motala jobbar ytterligare en handfull personer med samma sak. Det är dock endast i Linköping som fotograferingen av originaltidningarna sker.

Arbetet är uppdelat i tre olika moment: fotografering, urval och bearbetning av artiklar, och slutligen inläggning i databasen. Denna databas är utvecklad i ett samarbete med Linköpings universitet, och ett preliminärt strategiskt mål är att den ska vara aktiv och öppen för allmänheten för sökning i slutet av sommaren 2014. Eftersom det då är 100 år sedan Första Världskriget bröt ut, har vi en idé om att kunna visa hur världskriget skildrades i en lokal samtida dagstidning.