fredag 11 oktober 2013

Tidningen Östgöten - digitalisering och bevarande av ett historiskt dokument

 
På Studiefrämjandet i Östergötland arbetar vi med att fotografera, bearbeta och lägga in i en sökbar databas alla de årgångar av tidningen Östgöten som Brukskultur Åtvidaberg har i sin ägo. Vi är för nuvarande sju personer i Linköping som arbetar med detta projekt (Christer, Emma, Hans, Johannes, Michelle, Simon och Sven). I Norrköping finns ett tiotal personer som bearbetar tidningsartiklar och lägger in i databasen, och i Motala jobbar ytterligare en handfull personer med samma sak. Det är dock endast i Linköping som fotograferingen av originaltidningarna sker.

Arbetet är uppdelat i tre olika moment: fotografering, urval och bearbetning av artiklar, och slutligen inläggning i databasen. Denna databas är utvecklad i ett samarbete med Linköpings universitet, och ett preliminärt strategiskt mål är att den ska vara aktiv och öppen för allmänheten för sökning i slutet av sommaren 2014. Eftersom det då är 100 år sedan Första Världskriget bröt ut, har vi en idé om att kunna visa hur världskriget skildrades i en lokal samtida dagstidning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar